http://rower.uniwersytetradom.pl/bicycle/
English

  EMAILE Z PODRÓŻY » gmpr in netherlands 5 czerwca 1999, 21:53:01 (Sat, 5 Jun 1999 21:53:01 +0200)   
 
Ps. 17:14 Ręka zaś twoja od ludzi, Panie, Od ludzi tego świata, których udziałem jest tylko to życie, A skarbów twoich jest pełen brzuch ich, Nasyceni są synowie ich, A nadmiar swój zostawiają dzieciom swoim!

gmpr in netherlands 5 czerwca 1999, 21:53:01 (Sat, 5 Jun 1999 21:53:01 +0200)

  Hello Antje!
The peace ride today is leaving Belgium. We will arrive to Amsterdam on 7
June. Where we could meet with EYFA? We are now 8 riders,  and 2 will join
us in Amsterdam.
With greetings
Sigitas
 
17-01-2021 01:18:13
Rowerem Dookoła Świata

Powered by pr.radom.pl Etomite