http://rower.uniwersytetradom.pl/bicycle/
English

  ARTYKUŁY » WYPRAWA ROWEROWA 2005 » ZASADY   
 
Kazn. 6:6 A choćby żył dwakroć po tysiąc lat, lecz szczęścia nie zaznał innego, to czy nie idzie wszystko na jedno miejsce?

ZASADY

  Zasady uczestnictwa i odpowiedzialności:
Swoim podpisem na formularzu zgłoszeniowym CROTOS Expedition "Gdańsk - Odessa 2005"poświadczam że:
 • wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe
 • uiszczę obowiązkową opłatę w określonym terminie
 • będę przestrzegał zasad "Statutu podróżnika" podczas CROTOS Expedition "Gdańsk - Odessa 2005" będę przestrzegał zasad ruchu drogowego iwskazań organizatorów wycieczki
 • wiem, że nieprzestrzeganie wymieniowych zasad może spowodować usunięcie mnie z wycieczki

Zgadzam się, że:


 1. Ewentualne roszczenia z tytułu wypadku uczestnik uzgadnia ze stroną trzecią biorącą udział w wypadku z pomocą organizatorów.
 2. Organizatorzy wycieczki nie są odpowiedzialni za:
  1. warunki pogodowe, stan techniczny dróg (zwłaszcza dróg nieutwardzonych) i ścieżek rowerowych
  2. wypadki spowodowane przez osoby trzecie (samochody, rowerzyści, piesi itp.)
  3. zaginioną własność uczestników wycieczki
  4. straty spowodowane przez innych uczestników wycieczki
  5. Nieważne dokumenty uczestników wycieczki (do przekroczenia granicy konieczny jest ważny paszport!)
  6. zniszczenia rowerów uczestników
 3. Zwrot pieniędzy w przypadku rezygnacji z wycieczki następuje na poniższych zasadach:
  1. do 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki - 100% zwrotu
  2. od 10 do 30 dni przed rozpoczęciem - 50% zwrotu
  3. mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem - brak zwrotu
 4. Zwrot pieniędzy w przypadku rezygnacji nastąpi w ciągu 30 dni
 5. W przypadku usunięcia uczestnika, z powodu złamania przez niego zasad, nie ma zwrotu pieniędzy
 6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wycieczce jedynie pod opieką osoby dorosłej, która ponosi za nie odpowiedzialność

Swym podpisem potwierdzam, że znam zasady i zgadzam się z nimi. Zgadzam się też, że osobiście podpiszę Zasady uczestnictwa w CROTOS Expedition "Gdańsk - Odessa 2005" przed rozpoczęciem wycieczki.
 
20-01-2021 17:07:57
Rowerem Dookoła Świata

Powered by pr.radom.pl Etomite