http://rower.uniwersytetradom.pl/bicycle/
English

  ARTYKUŁY » WYPRAWA ROWEROWA 2005 » STOWARZYSZENIE   
 
Przyp. 10:17 Kto dba o karność, jest na drodze życia, lecz kto gardzi karceniem, schodzi na manowce.

STOWARZYSZENIE

 

Stowarzyszenie Podróżników CROTOS jest organizacją non-profit. Głównym statutowym zadaniem Stowarzyszenia jest promocja turystyki rowerowej. Wszystkie CROTO-wyprawy organizowane są według zasad, które sprawiają, że ich charakter znacznie się różni od wycieczek organizowanych przez biura podróży.


Początkiem działalności Stowarzyszenia była rowerowa wyprawa dookoła świata - The Great Millennium Peace Ride (1998-2000). Patronowana przez UNESCO wyprawa trwała prawie dwa lata i przebiegała przez Amerkę Pn, Amerkę Pd, Afrykę Zachodnią, Europę, Bliski Wschód oraz Azję. W Argentynie uczestnicy Peace Ride zostali określeni przez miejscowych dziennikarzy jako 'crotos', czyli wędrowcy. Słowo to przylgnęło do wyprawy i zaczęło obrastać w swego rodzaju filozofię podróżowania

 
02-12-2020 03:37:31
Rowerem Dookoła Świata

Powered by pr.radom.pl Etomite